Гаранцията не е валидна в случай на неправилна инсталация или неправилна употреба. Ръководството за употреба трябва да се прочете внимателно и да се запази при необходимост от справка в бъдеще.НЕ свързвайте радиатора към мрежата, преди да са прочели и разбрали ръководството.

Дизайнерски радиатори Hammam предлага 10 (десет) години гаранция за радиаторите от неръждаема стомана, когато са инсталирани в * ЗАТВОРЕНИ ОТОПЛИТЕЛНИ СИСТЕМИ

Дизайнерски радиатори Hammam предлага 5 (пет) години гаранция за радиаторите от неръждаема стомана, когато са инсталирани в ** ОТВОРЕНИ ОТОПЛИТЕЛНИ СИСТЕМИ

Дизайнерски радиатори Hammam предлага 1 (една) година гаранция за радиаторите от неръждаема стомана, когато са инсталирани в *** САНИТАРНИ ОТОПЛИТЕЛНИ СИСТЕМИ

Дизайнерски радиатори Hammam предлага 5 (пет) години гаранция за радиатори от мека стомана, когато са инсталирани в затворени отоплителни системи. Не се предлага гаранция, когато са инсталирани в ОТВОРЕНИ или САНИТАРНИ СИСТЕМИ.

Дизайнерски радиатори Hammam предлага 1 (една) година гаранция за Патронни нагреватели и сухо-кабелни нагревателни елементи.

Дизайнерски радиатори Hammam не носи отговорност за всяко нарушение на правата на интелектуална собственост на стоките и съответствието на стоките с правилата и разпоредбите на страните, където стоките се продават.

* ЗАТВОРЕНА ОТОПЛИТЕЛНА СИСТЕМА: Водата циркулира в радиаторите и/или лирите за баня (независимо) в система със затворен цикъл, без достъп до нея.

** ОТВОРЕНА ОТОПЛИТЕЛНА СИСТЕМА: Водата циркулира в радиаторите и/или лирите за баня свързани в система с отворен разширителен съд.

*** САНИТАРНА ОТОПЛИТЕЛНА СИСТЕМА С ГОРЕЩА ВОДА: Битова гореща вода се използва за битови нужди и за отопление на радиаторите и лирите за баня.